HD_MURK_zonnedaken
ZonXP logo
Desktop SNGL-ZONNEPARKEN

Duurzame samenwerking

Zonnepark Markiezaat

Gemeente Woensdrecht

Landschap

  • Zorgvuldige inpassing van zonne-energie in landschap
  • Kwaliteitsverbetering van ecologie en biodiversiteit
  • Realisatie ecologische zones en patrijzenstrook

Meerwaarde

  • Opwaardering recreatieve fietsroute
  • Samenwerking met lokale ondernemers
  • Educatie / samenwerking met scholen

Participatie

  • Bijdrage aan gemeentelijk (duurzaamheids)fonds.

82992
zonnepanelen

3 HA
natuur

8400
huishoudens

45000 MWh
per jaar

Zonnepark Markiezaat

Het zonnepark heeft een totale omvang van 24 hectare. Het perceel heeft een totale omvang van 27,3 hectare, waarvan 3 hectare wordt ingezet voor landschappelijke inpassing.

De projectlocatie is gelegen ten noordoosten van het locatie knooppunt Markiezaat in de gemeente Woensdrecht en wordt aan de noordzijde begrensd door de A4. Ten zuiden van de projectlocatie ligt agrarisch gebied. De kwaliteit van de ondergrond maakt dat het perceel niet geschikt is voor de teelt van gevoelige gewassen.

De gemeente Woensdrecht heeft op 18 november 2020 de omgevingsvergunning verleend. Het is de bedoeling dat halverwege 2022 wordt gestart met de bouw van het zonnepark.

Beleid gemeente Woensdrecht

De gemeente Woensdrecht heeft de ambitie om in 2035 geheel energieneutraal te zijn. Zonneparken spelen een belangrijke rol in het verduurzamen van de energieproductie. De gemeente heeft daarom in mei 2019 het uitnodigingskadet zonne-energie vastgesteld. Dit zonnepark maakt deel uit van de eerste (en voorlopig laatste) tranche van 50 ha die de gemeente heeft vrijgegeven voor de ontwikkeling van zonneparken.

Samenwerking

ZonXP vindt het belangrijk om bij de ontwikkeling en bouw van het zonnepark samen te werken met de direct omwonenden, de gemeente(raad) en lokale ondernemers. En ook stakeholders als natuurverenigingen, het waterschap, de provincie en lokale ondernemers. Gezamenlijk is tot een invulling van het zonnepark te komen. Wij doen ons best om iedereen in een vroegtijdig stadium te betrekken en open en transparant te communiceren. Heeft u vragen of opmerkingen over het zonnepark, neem dan graag contact met ons op.

Participatie 

50

Het creëren van meerwaarde door zonne-energie

Landschappelijke inpassing

De landschappelijke van het zonnepark is met grote zorgvuldigheid tot stand gebracht. Daarvoor is samengewerkt met vooraanstaande ingenieursbureaus, landschapsarchitecten en de lokale natuurverenigingen Namiro en Benegora.

Ecologie

Door de gronden onder de panelen en de 3 ha die gebruikt wordt voor de landschappelijke inpassing ecologisch te beheren, wordt het zonnepark een oase van voedsel voor insecten wordt. Zonneparken met een goed ecologisch beheer leiden tot een toename aan soortenrijkdom in de omgeving en worden daarmee omgevormd tot een natuurpark.

Lokale samenwerking

Voor de bouw en het onderhoud van het zonnepark werken we zo veel mogelijk samen met lokale ondernemers.

Dubbelgebruik

De panelen worden geplaatst in een oost-west-opstelling, mede om de energieopbrengst te verhogen. Om groei van biodiversiteit mogelijk te maken is in het ontwerp gekozen voor een paneelhoogte van ca. 2,46 meter. Deze hoogte zorgt ervoor dat bij wind en regen meer hemelwater onder de panelen waaien, waardoor een positief effect op de ondergroei en het bodemleven ontstaat.

Gemeentelijk duurzaamheidfonds

Met het zonnepark leveren we een jaarlijkse bijdrage aan het gemeentelijk duurzaamheidfonds.
Deze bijdrage wordt ingezet om uitvoering te geven aan de duurzaamheidsvisie en gerelateerde duurzaamheidsen groenprojecten in lijn met het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. De bijdrage kan worden ingezet op de onderdelen: Energie van de Brabantse Wal, Bloeiende Brabantse Wal, Duurzame Mobiliteit en de samenwerking met partners inzake de uitvoering van de Groene agenda. Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid is een organisch document, dat jaarlijks kan worden bijgesteld.

-

ZonXP

ZonXP is producent van zonnestroom en produceert grote zonne-energie opwekkingssystemen, ook op bedrijfsdaken. ZonXP heeft bijna 10 jaar ervaring, met meer dan 100 gerealiseerde projecten. Duurzaamheid zit in ons denken en doen. ZonXP hecht grote waarde aan participatie en de wensen van omwonenden en andere belanghebbenden voor de inrichting van het zonnepark.

Wilt u meer informatie?
Neem dan graag contact op met Arnout Hoek, ZonXP, +31 (0)78 20 34 090.

 

Onze zonneparken

_display_sunfield_tiles
Markiezaat, Gemeente Woensdrecht
Markiezaat, Gemeente Woensdrecht
Aan de Dintel, Gemeente Steenbergen
Aan de Dintel, Gemeente Steenbergen
Bathpolder, Gemeente Reimerswaal
Bathpolder, Gemeente Reimerswaal
Kreekrakpolder, Gemeente Reimerswaal
Kreekrakpolder, Gemeente Reimerswaal
Daasdonken, Gemeente Cranendonck
Daasdonken, Gemeente Cranendonck
Olland, Gemeente Meierijstad
Olland, Gemeente Meierijstad
Van der Duijnspolder, Gemeente Woensdrecht
Van der Duijnspolder, Gemeente Woensdrecht