HD_MURK_zonnedaken
ZonXP logo
Desktop SNGL-ZONNEPARKEN

Duurzame samenwerking

Zonnepark D’Aasdonken A2

Gemeente Cranendonck

Landschap

  • Voormalige stortplaats
  • Trede 2 van de zonneladder
  • Zorgvuldige inpassing van zonne-energie in landschap

Meerwaarde

  • Samenwerking met lokale ondernemers en leerwerkbedrijf Risse groep
  • Educatie / samenwerking met scholen
  • Stimuleren zon op bedrijfsdaken

Participatie

  • Beschikbaar voor 50% lokaal eigendom & 100% Nederlands eigendom
  • Samenwerking met Energiecoöperatie Cranendonck

27000
zonnepanelen

8 HA
stortplaats

2500
huishoudens

12000 MWh
per jaar
Huidige situatie

Zonnepark D’Aasdonken A2

Het perceel betreft de voormalige stortplaats de Grote Bleek. Deze stortplaats was een
ontgrondingslocatie die tot eind jaren ’80 werd gebruikt voor het storten van voornamelijk bouw- en sloopafval en bedrijfsafval.

Het perceel heeft een omvang van circa 8 hectare en wordt omzoomd door een (drooggelegen) sloot en begroeiing in de vorm van bomen en struiken. Er staan geen woningen rondom het perceel. De dichtstbijzijnde woning is gelegen op meer dan 200 m van het perceel, aan de overzijde van de rijksweg.

Het zonnepark wordt ingedeeld in 3 aparte velden en onderling gescheiden door 2 corridors die van noord naar zuid lopen. De groene corridor heeft een breedte van 3 meter en dient met name ten behoeve van brandveiligheid en onderhoud. Deze wordt tevens ecologisch ingepast en ingericht als bloemrijk grasland. De ecologische corridor heeft een breedte van 14 meter, waarvan 3 meter aan weerszijden bestaat uit bloemrijk grasland, zodat deze ruimte gebruikt kan worden voor onderhoud en bij calamiteiten. De ecologische corridor verbindt de leefgebieden voor flora en fauna rondom het plangebied. Door het uitbreiden en versterken van de bestaande bosschages rondom het plangebied wordt tevens het zicht op het zonnepark weggenomen en horizonvervuiling tegengegaan.

Klik hier voor de uitgebreide versie van de (concept) landschappelijke inpassing.

Beleid gemeente Cranendonck
De gemeente Cranendonck heeft de ambitie om in 2050 100% van de energiebehoefte duurzaam op te wekken. Zonneparken spelen een belangrijke rol in het verduurzamen van de energieproductie. De gemeenteraad van Cranendonck heeft daarom het beleid ‘zonneparken in Cranendonck 2019-2024’ vastgesteld. Dit zonnepark is geselecteerd als 1 van de 4 initiatieven om een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen.

Samenwerking

ZonXP vindt het belangrijk om bij de ontwikkeling van het zonnepark samen te werken met de bewoners van de gemeente Cranendonck, de Energiecoöperatie Cranendonck, de gemeente(raad) en lokale ondernemers. En ook stakeholders als natuurverenigingen, het waterschap, de provincie en het leerwerkbedrijf de Risse-groep. Ons doel is om samen tot een invulling van het zonnepark te komen. Wilt u graag meedenken, neem dan graag contact met ons op.

Participatie 

50

Dit zonnepark maken we beschikbaar voor 50% lokaal eigendom. Hiervoor werken we samen met de Energiecoöperatie Cranendonck en de Brabantse Ontwikkel Maatschappij (BOM). We bieden tevens de mogelijkheid om lokaal en duurzaam te investeren in dit zonnepark. Dit is al mogelijk vanaf €25,-. U ontvangt een rendement van 3,5% over een periode van 15 jaar. Dit rendement kan ook in mindering worden gebracht op uw stroomnota. Wilt u ook mee-investeren in het zonnepark en op deze manier mee-profiteren van de revenuen van het park? Neem dan contact op met de Energiecoöperatie Cranendonck of met ZonXP.

Het creëren van meerwaarde door zonne-energie

Landschappelijke inpassing
et grote zorgvuldigheid werken we aan de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Daarvoor werken we samen met een landschapsarchitect van het ruimtelijk adviesbureau Rho.

Lokale samenwerking
Voor de bouw en het onderhoud van het zonnepark werken we zo veel mogelijk samen met lokale ondernemers en het leerwerkbedrijf Risse-groep.

Voormalig stortplaats
Het perceel betreft de voormalige stortplaats de Grote Bleek. Deze stortplaats was een ontgrondingslocatie die tot eind jaren ’80 werd gebruikt voor het storten van voornamelijk bouw- en sloopafval en bedrijfsafval.

Flora en fauna
Met de landschappelijke inpassing van het zonnepark wordt ingezet op het verder afschermen van het plangebied middels het versterken van de bosschages rondom het plangebied, het realiseren van een ecologische corridor voor het verbinden van de leefgebieden voor flora en fauna rondom het plangebied en het realiseren van bloemrijk grasland op de onderhoudspaden en rondom de zonnepanelen.

Lokaal eigendom
Ons doel is om samen tot een invulling van het zonnepark te komen. Dit zonnepark staat open voor 50% lokaal eigendom. Hiervoor werken we samen met de Energiecoöperatie Cranendonck.

Stimuleren zon op dak
ZonXP heeft veel ervaring in het ontwikkelen van zonnepanelen op bedrijfsdaken en vindt het belangrijk om ook actief in te zetten op trede 1 van de zonneladder (zon op dak). We willen daarom, door middel van de inzet van een adviseur, het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken stimuleren. Het gaat dan om het ontzorgen van het bedrijf in het gehele proces en het aanvragen van subsidies.

-

Informatieavonden

Op donderdag 14 januari organiseerde ZonXP, in samenwerking met de energiecoöperatie Cranendonck, een online informatieavond.

Hier vindt u de Presentatie infoavond ZXP V0.7 (PowerPoint) en hier de Q&A | D’Aasdonken van de informatieavond.
De videoopnamen van de informatieavond zijn opvraagbaar via arnout.hoek@zonxp.nl.

ZonXP

ZonXP is producent van zonnestroom en produceert grote zonne-energie opwekkingssystemen, ook op bedrijfsdaken. ZonXP heeft bijna 10 jaar ervaring, met meer dan 100 gerealiseerde projecten. Duurzaamheid zit in ons denken en doen. ZonXP hecht grote waarde aan participatie en de wensen van omwonenden en andere belanghebbenden voor de inrichting van het zonnepark.

Wilt u meer informatie?
Neem dan graag contact op met Arnout Hoek, ZonXP, +31 (0)78 20 34 090.

 

Onze zonneparken

_display_sunfield_tiles
Markiezaat, Gemeente Woensdrecht
Markiezaat, Gemeente Woensdrecht
Aan de Dintel, Gemeente Steenbergen
Aan de Dintel, Gemeente Steenbergen
Bathpolder, Gemeente Reimerswaal
Bathpolder, Gemeente Reimerswaal
Kreekrakpolder, Gemeente Reimerswaal
Kreekrakpolder, Gemeente Reimerswaal
Daasdonken, Gemeente Cranendonck
Daasdonken, Gemeente Cranendonck
Olland, Gemeente Meierijstad
Olland, Gemeente Meierijstad
Van der Duijnspolder, Gemeente Woensdrecht
Van der Duijnspolder, Gemeente Woensdrecht