HD_MRK
Zonneparken en zonnedaken
ZonXP header
ZonXP header
ZonXP logo
Desktop PG

Participeren

Participeren in de ZonXP initiatieven

ZonXP adviseert bij verschillende projectinitiatieven in Nederland.
Voor ieder project wordt een bedrag van € 250.000,– open gezet voor deelname van inwoners en bedrijven van de gemeente.

Als inwoner van een gemeente kunt u al voor een deelname vanaf € 250,– meeprofiteren. Er gelden drie vastgelegde periodes van 5, 10 of 15 jaar.
Ieder jaar ontvangt u respectievelijk 3,5%, 4% of zelfs 5% rente op jaarbasis over het uitstaande bedrag.
Een deel van de lening wordt ook ieder jaar afgelost op basis van een annuïteit.

Dit houdt in dat u:

ZonXP werkt voor dit programma samen met een stichting. Wanneer een project gerealiseerd gaat worden zal de deelnamemogelijkheid worden aangeboden op de site van de stichting.